Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm Tại Game Bài Poker

Điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho Người sử dụng dịch vụ tại trang web Game Bài Poker.

Chấp nhận

Bằng cách truy cập và sử dụng Website, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Game Bài Poker có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website.

Quyền truy cập

Miễn Trừ Trách Nhiệm Tại Game Bài Poker

Miễn Trừ Trách Nhiệm Tại Game Bài Poker

Game Bài Poker có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Website này, bao gồm phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh, là tài sản độc quyền của Game Bài Poker. Không tài liệu nào từ Website này có thể được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Game Bài Poker.

Không bảo đảm

Game Bài Poker không thực hiện bất kỳ sự bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những người có khả năng bán hàng và phù hợp với một mục đích cụ thể, liên quan đến bất kỳ thông tin, dữ liệu, báo cáo hoặc các sản phẩm có sẵn trên Website.

Website và tất cả nội dung, tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Website, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Game Bài Poker tuyệt đối từ chối mọi sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào.

Hạn chế trách nhiệm

Game Bài Poker sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ nội dung nào từ Website.

Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm

Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm

Game Bài Poker cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh và mất chương trình hoặc thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Website hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Website.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Game Bài Poker vô hại và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi lạm dụng nào của bạn về nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Website.

Thông tin bên thứ ba

Website cung cấp các liên kết đến các trang web và quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba. Game Bài Poker không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba.

Quyền riêng tư

Game Bài Poker cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Game Bài Poker bảo lưu quyền sử dụng thông tin để cung cấp cho bạn thêm nhiều trải nghiệm trực tuyến cá nhân hóa hơn.

Luật pháp chi phối

Các điều khoản và điều kiện này được chi phối và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

Thay đổi

Game Bài Poker có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website.

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Game Bài Poker về việc sử dụng Website.

Nếu bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, quy định đó sẽ bị loại bỏ khỏi các điều khoản và điều kiện này và các quy định còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Tuyên bố từ chối

Việc không thực thi hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác của Game Bài Poker.

Trân trọng, 

BQT Game Bài Poker

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.

© Copyright 2022 gamebaipoker.online