Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng Game Bài Poker

Quy định chung

Khi truy cập và sử dụng website Game Bài Poker, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản Sử dụng, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của Game Bài Poker. Các chính sách này được thiết lập để đảm bảo môi trường an toàn, công bằng và hiệu quả cho tất cả người dùng.

Game Bài Poker có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra các cập nhật để đảm bảo bạn luôn nắm bắt được các quy định mới nhất.

Điều Khoản Sử Dụng Game Bài Poker

Điều Khoản Sử Dụng Game Bài Poker

Từ chối đảm bảo

Game Bài Poker không thể đảm bảo rằng website và dịch vụ sẽ hoạt động liên tục và không gặp lỗi. Do tính phức tạp của hệ thống và các yếu tố bên ngoài, có thể xảy ra những sự cố không lường trước.

Game Bài Poker cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng website và dịch vụ. Điều này bao gồm tổn thất về tài sản, thông tin, dữ liệu, hoặc các thiệt hại khác do lỗi kỹ thuật, vi phạm quy định, hoặc hành vi của người dùng khác.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của Game Bài Poker, bạn đồng ý tuân thủ pháp luật và các quy định chung của cộng đồng. Việc sử dụng dịch vụ nhằm mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại cho người khác sẽ bị nghiêm cấm.

Bạn cũng chịu trách nhiệm cho hành vi và thông tin mà bạn cung cấp trên website. Đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ để Game Bài Poker có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Việc thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận là điều kiện bắt buộc để bạn có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của dịch vụ. Game Bài Poker có quyền hạn chế quyền truy cập của bạn nếu bạn không thanh toán đầy đủ theo quy định.

Quy định sử dụng dịch vụ

Quy định sử dụng dịch vụ

Giới hạn trách nhiệm

Game Bài Poker không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Điều này bao gồm tổn thất về tài sản, thông tin, dữ liệu, hoặc các thiệt hại khác do lỗi kỹ thuật, vi phạm quy định, hoặc hành vi của người dùng khác.

Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho Game Bài Poker và các bên liên quan nếu do hành vi vi phạm quy định của người dùng dẫn đến những tổn thất này.

Bảo vệ bản quyền

Game Bài Poker sở hữu bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với website và dịch vụ. Điều này bao gồm nội dung, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và tất cả các tài liệu khác trên website.

Người dùng không được phép sử dụng trái phép các nội dung trên website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Game Bài Poker. Việc sử dụng trái phép có thể dẫn đến các biện pháp pháp lý thích đáng.

Điều khoản khác

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Game Bài Poker có quyền chấm dứt dịch vụ đối với người dùng vi phạm Điều khoản Sử dụng. Việc chấm dứt dịch vụ có thể được thực hiện ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của Game Bài Poker, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và quy định được nêu trong Điều khoản Sử dụng này.

Trân trọng, 

BQT Game Bài Poker

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của dịch vụ, hoặc sự kết nối của bạn với Game Bài Poker, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

© Copyright 2022 gamebaipoker.online